JAPAN DAY 4 : SHINKANSEN NOZOMI, SHINSAIBASHI, DAN MATSURI

Dotonburi 6:23:00 PM

JAPAN TRIP DAY 3 : ASAKUSA, SENSO-JI TEMPLE, AND RELAX

asakusa 2:48:00 PM

JAPAN TRIP DAY 2 : DISNEYLAND TOKYO

disneyland 3:15:00 PM