JAPAN TRIP DAY 4 : SHINKANSEN NOZOMI, SHINSAIBASHI, DAN MATSURI

Dotonburi 6:23:00 PM